Archive for the ‘Treningi’ Category

TRENINGI

Grudzień 27th, 2011

 

1.Trening -tempo średnie.

Zapraszam w każdą sobotę o  godz. 8.30  Retkinia-parking samochodowy przy Uroczysku   (rejon lotniska Lublinek).

Dane geograficzne na miejsce spotkań-wystarczy kliknąć na linka numerycznego poniżej (miejsce spotkań oznaczone jest zieloną strzałką).

+51° 43′ 44.79″, +19° 23′ 39.52″
Trening – wtorek g.18.30-Uroczysko-dane jw.
 

 

Zajęcia indywidualne:

Możliwe są również zajęcia indywidualne instruktażowe- kontakt telefoniczny.

Czas trwania ok. 1,5h. Proszę o wcześniejsze telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach.

 

2.Trening-tempo szybkie

Dla chętnych i spragnionych treningu w szybkim tempie-nastawionego przede wszystkim na utrzymanie odpowiedniej prędkości i spalanie-Nordic walking sportowy-zapraszam na trening w niedziele w godzinach przedpołudniowych. Warunkiem niezbędnym do  uczestnictwa w tym treningu  jest znajomość techniki Nordic walking i dobra kondycja fizyczna :) .

Proszę również o wcześniejsza informację telefoniczną, bowiem miejsce tego konkretnie treningu i dokładna godzina są ustalane indywidualnie.

 

3. Dobry trening

1. Trening powinien składać się z rozgrzewki-10-15 minut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Następnie właściwa część treningu -marsz, zawierający ćwiczenia doskonalące i siłowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 . Na zakończenie ćwiczenia rozciągające, rozluźniające.

 

4. Warunkiem uczestnictwa jest zapoznanie się z Regulaminem, zaakceptowanie go oraz odpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w tej formie aktywności fizycznej.

Regulamin

 1. Spotkanie ma charakter rekreacyjnych zajęć ruchowych prowadzonych w terenie otwartym  i w lesie.

2. Zajęcia są adresowane do wszystkich chętnych w wieku powyżej 15 lat. Osoby poniżej 18 lat mogą wziąć udział w zajęciach pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego lub za okazaniem ich pisemnej zgody przed zajęciami. Uczestnictwo w zajęcia odbywa się na własną odpowiedzialność.

      a) kobiety w ciąży powinny zgłosić ten fakt Instruktorowi przed rozpoczęciem zajęć, bowiem wymagane są dodatkowe dokumenty uprawniające do ich udziału w zajęciach-ustalone indywidualnie z Instruktorem

3. W zajęciach mogą wziąć udział :

a) osoby, które podpisały formularz oświadczający o braku przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych,  oraz braku przeciwwskazań do udziału w tego typu aktywności fizycznej.

b) osoby, które mają wątpliwości czy ich stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zajęciach Nordic walking powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem zajęć.

4. Prawo udziału w zajęciach mają osoby, które wcześniej zgłosiły swoje uczestnictwo.

a) zapisy do grupy odbywają się pod udostępnionym numerem telefonu 605-303-338.

b) zapisać można się na miejscu w przypadku pozostawania wolnych miejsc. 

c) jeżeli uczestnik, który rezerwował miejsce nie zgłosi się na miejsce zbiórki 5 minut przed zajęciami – dane miejsce pozostaje wolne.

d) maksymalna ilość uczestników na jednych zajęciach wynosi 15 osób.

5. Zajęcia mogą zostać odwołane, jeżeli frekwencja o wyznaczonej godzinie zbiórki wynosi mniej niż 3 osoby.

6.Zajęcia odbywają się o określonych godzinach, w określonych miejscach zgodnie z grafikiem zajęć zamieszczonym na stronie internetowej www.dwakije.pl.

      a) zajęcia mogą zostać odwołane z przyczyn losowych-informacje o odwołaniu będzie znajdować się na stronie www.dwakije.pl .

Dodatkowo może zostać wysłany sms informujący do uczestników, którzy udostępnili nr telefonu.

7. Zajęcia mogą zostać odwołane w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych takich jak: ulewny deszcz, burza, wichura lub inne groźne zjawiska atmosferyczne.

8. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i dbałości o powierzony im sprzęt sportowy (kije Nordic Walking).

9. Uczestnik zajęć powinien być ubrany w strój sportowy odpowiedni do aktualnie panujących warunków atmosferycznych oraz obuwie sportowe.

10. Uczestnik powinien posiadać kijki do Nordic walkingu lub pożyczyć je od Instruktora, o ile dysponuje on zapasowymi kijkami.

11. Osoby wypożyczające kijki na czas zajęć zobowiązują się tym samym do posługiwania się nimi tylko i wyłącznie w sposób pokazany przez instruktora.

12. Wszystkie objawy złego samopoczucia lub dyskomfortu należy niezwłocznie zgłaszać instruktorowi.

13. Wszystkie wątpliwości i pytania należy zgłaszać Instruktorowi.

14. Instruktor prowadzący nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy ćwiczącego, uszkodzenia jego ubioru, sprzętu do ćwiczeń lub innych cennych rzeczy, powstałe podczas zajęć.

15. Zaleca się, aby Uczestnik posiadał ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Koszt zawarcia ubezpieczenia ponosi Uczestnik.

16. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać i  stosować się do poleceń Instruktora.

a) w przypadku niestosowania się do poleceń Instruktora, możliwe jest przerwanie zajęć przez Instruktora.

17. Karnety wydawane przez Monikę Tur są imienne. Nie mogą zostać przekazane osobie innej niż   właściciel karnetu widniejący na karnecie.

18. Każdy karnet ma swoją ważność-termin ważności, który jest widoczny na karnecie.

19. Każdy karnet ma wskazaną liczbę zajęć obejmujących dany karnet.

20. Osoby upoważnione do zniżek zobowiązani są do przedstawienia ważnej legitymacji uprawniającej do zniżek.

21. Zakupu karnetu na niepełnoletnie dziecko dokonuje rodzić lub opiekun prawny.

22. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie mogą brać udziału w zajęciach.

23. Cennik karnetów przekazywany jest bezpośrednio kandydatowi/uczestnikowi drogą mailową, o ile nie jest widoczny na stronie www.dwakije.pl.

24. Nie dokonuje się zwrotów wartości karnetów w przypadku niewykorzystania wartości karnetów w określonym terminie.